Diversen

Lidmaatschappen / deelnemer aan
Stichting Keramisten Noord-Nederland (SKNN)
Nederlandse Vakgroep Keramisten (NVK)
Kunst aan Huis Lauwersland (KaH 1991-1992)
Kunstroute Smallingerland (1994-2008 en 2011-2016)
Keramiekmarkt Dwingeloo
Kunstenaarsgroep PRISMA "88"
Kunstuitleen Friesland

Workshops en cursussen
Papieroven bouwen
- Bornerbroek 2001
- Opende (Gr) 2009 / 2010 / 2011 / 2015
- Froombosch 2012
Earnewâld (Eernewoude) 2016 / 2018

Raku-oven bouwen van bakstenen
Ovenbouw door de eeuwen heen
Glazuurcursussen

Opdrachten van
Vele particulieren & bedrijven
Frysk Ljeppers Boun
Gemeente Smallingerland
ROC Friese Poort
VV. ONT Opeinde

TKK-STOP